Danh sách phòng thi HKII 2017-2018 – Ngày 22/06/2018 Lớp C-QTM/15 + HỌC LẠI

Sáng: http://www.mediafire.com/file/9tk74faq1cgahv6/3._SANG_22-06.pdf/file

Chiều: http://www.mediafire.com/file/578umvdmpjjkm7j/4._CHIEU_22-06.pdf/file

Lưu ý: Sinh viên nào bị cấm thi theo thông báo của GV bộ môn không được dự thi hết môn đó.